Únor 2012

Pravidla covenu

26. února 2012 v 10:57 | Turmaween&Daraija |  Coven Tiámat
1. Všichni členové covenu jsou oslovováni pouze magickým jménem
- je to tradice a zažitý zvyk. Oslovení skutečným jménem (pokud je jiné, než magické) je považováno za urážku a zneuctění!

2. S přijetím nového člena musí souhlasit všichni členové covenu
- bez výjimky. Jde nám o spokojenost všech. Nebudeme o přijetí rozhodovat právem většiny. Souhlasit musí úplně všichni.

3. Členu bez magické praxe bude udělen na jeden rok mentor, který ho v jeho začátcích povede a převezme za něj zodpovědnost
- mentor bude zvolen podle společné oblasti působnosti. Každý člen s delší jak dvouroční praxí (dva roky aktivně provozované magie) má možnost stát se mentorem. Mentorství je čistě dobrovolné a máte právo ho odmítnout (pokud nenastane stav nouze a počet nováčků rapidně nepřevýší počet mentorů). Každý mentor přebírá za svého svěřence zodpovědnost po dobu jednoho roku. Jeho povinností je naučit svěřence vše, co potřebuje pro samostatné působení v covenu znát. Nováček se s veškerými dotazy obrací na svého mentora.

4. Účast na covenových setkáních je povinná, nepřítomnost se omlouvá předem u "vedoucího"
- na setkáních covenu, která se konají v pravidelných intervalech, každých 14 dní, se řeší konání sabatů, příjem nových členů a další věci týkající se organizace covenu. Pokud z vážných důvodů nemůžete přijít, omluvte se předem u vedoucího covenu. Za opakovanou neomluvenou absenci můžete být z covenu vyloučeni. Covenová setkání slouží výhradně k organizaci, proto je jejich průběh veden vedoucím covenu. Ten určuje, o jakém tématu bude řeč a dává slovo ostatním členům. Témata setkání bývají předem známa všem účastníkům. Pokud chcete navrhnout téma na setkání, nahlaste ho předem vedoucímu covenu.

5. Účast na covenových rituálech je povinná, nepřítomnost se omlouvá předem u "vedoucího"
- ačkoliv jsou rituály prováděny na dálku, všichni členové jsou do nich zapojeni. Pro společné naladění je třeba znát předem účastníky rituálu. Abychom se potom nesnažili naladit na někoho, kdo rituál vůbec neprovádí.

6. Oficiálních covenových setkání se účastní pouze členové covenu (nikoli zájemci o členství)
- na setkání covenu nesmíte přivádět nikoho, kdo k nám nepatří. Pokud chcete ostatním představit nového člena, navrhněte to jako téma a vedoucí vybere vhodný termín, kdy se všichni sejdeme přímo za účelem poznat někoho nového.

7. Všechny informace o covenu jsou tajné
- co se děje v covenu, by mělo také zůstat v covenu. Nevykládejte svým kamarádům o ostatních členech, neříkejte, jak to v covenu chodí, jak probíhají rituály. Nic! Jsme uzavřené společenství. Za porušení sedmého pravidla budete bezpodmínečně vyloučeni z covenu!

Podmínky pro přijetí

26. února 2012 v 10:49 | Turmaween&Daraija |  Coven Tiámat

1. Věková hranice 18-28
- hledáme členy přibližně ve stejném (našem) věku.

2. Uctívání Boha a Bohyně, 4 živlů, slavení wiccanských svátků
- aby mohl coven fungovat jako coven, je nutné se shodnout na základních principech víry. Zájemci o členství musejí uctívat Boha i Bohyni a pro covenové rituály je nazývat příslušnými jmény (Tiámat a Absú). Dodržování Kola roku je také velmi zásadní. Abychom mohli konat sabaty, musíme uznávat stejné svátky (alespoň v rámci covenu).

3. Není nutná magická praxe
- pokud jste úplný začátečník a nemáte žádné praktické zkušenosti s magií, vůbec to nevadí. Bude vám přidělen učitel z řad členů covenu, který vás naučí vše potřebné.

Momentálně dáváme přednost zájmcům s praxí.

4. Nesmíte být členem jiného covenu
- je tomu proto, že trváme na účasti společných rituálů (dálkově), neradi bychom, abyste část svátků slavili s jiným covenem.


EDIT: 2.1.2014